Tlumiče jsou jednou z nejdůležitějších částí podvozku vozidla. Test tlumičů doporučujeme udělat alespoň jednou ročně nebo pokaždé, když zákazník má podezření na nějaké problémy ohledně podvozku vozu, např. nestabilní vozidlo, atd. Nesprávná funkce tlumičů pérování, zvláště ve spojení s nerovnou vozovkou, způsobuje ztrátu kontaktu pneumatiky s vozovkou, což má za následek prodloužení brzdné dráhy a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad vozidlem (smyk, rozhoupání vozu, atd.)

Vadné tlumiče pérování rovněž zvyšují opotřebení dílů souvisejících se zavěšením kola, zvyšují opotřebení pneumatik, které mohou vydávat nepříjemné zvuky, snižují komfort jízdy a stabilitu vozidla. Z těchto důvodů je tedy zřejmé, že vadné tlumiče pérování ovlivňují bezpečnost provozu vozidla a jeho posádky. Jedná se o ekonomický i bezpečnostní faktor. Zda jsou tlumiče schopny plnit správně svoji funkci lze nejlépe prověřit na speciálním zařízení. Výstupem měření je protokol se zpracovanými hodnotami účinnosti tlumičů pérování přední i zadní nápravy, včetně vyhodnocení rozdílu účinnosti pravého a levého tlumiče.

Po dokončení testu a vyhodnocení výsledků personál informuje zákazníka o výsledku testu a navrhne a doporučí optimální řešení. Pokud jsou tlumiče na výměnu je ideálně vyměnit oba tlumiče na příslušné nápravě.