Naše půjčovna a prodejna nabízí široký výběr nosičů kol.  Pomůžeme Vám vybrat ten správný nosič, který odpovídá vašim potřebám a preferencím. Vaše pohodlí a spokojenost jsou naším hlavním cílem. Kontaktujte nás nebo navštivte naši prodejnu, abyste mohli vyzkoušet praktičnost našich nosočů pro pohodlné cestování a bezpečnost vašich kol.

Nosiče na tažné zařízení
Půjčovné v Kč/den 250 Kč/den

Při zapůjčení střešního boxu je nutné dodržovat náš Půjčovní řád, který zajišťuje správné používání a ochranu našeho vybavení. Pro zajištění pokrytí případných škod nebo ztrát je při zapůjčení vyžadována vratná kauce ve výši 6 000 Kč. Tato kauce je určena jako záruka a bude vám vrácena po vrácení střešního boxu v původním stavu.

Půjčovní řád boxů a nosičů kol

  1. Zákazník při zapůjčení předkládá jeden doklad prokazující jeho totožnost (OP, ŘP, cestovní pas, rodný list).
  2. Zákazník uhradí za vypůjčené autopříslušenství vratnou zálohu a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
  3. Minimální účtovaná sazba za zapůjčení jsou 3 dny. Při objednávce zapůjčení autoboxů a nosičů kol, zákazník zaplatí půjčovné dopředu (např. 10 dnů - 1000 Kč).
  4. Na přání zákazníka autopříslušenství namontujeme zdarma.
  5. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu. V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčené autopříslušenství ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
  6. V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení autopříslušenství, nebo vrátí autopříslušenství před sjednaným termínem vrácení nemá nárok na vrácení poměrné částky půjčovného.
  7. Zákazník vrací autopříslušenství zbavené všech nečistot způsobených provozem. V případě vrácení znečištěného autopříslušenství je zákazník povinen uhradit poplatek 300,-Kč s DPH na náklady čištění.
  8. Při vrácení autopříslušenství je zákazníkovi vrácena záloha za zapůjčení.
  9. V případě poškození či ztráty zapůjčeného autopříslušenství bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody. Výše náhrady za poškození se bude určovat individuálně dle poškození autopříslušenství a výši stanoví pronajímatel.